Nawiewniki

Okna PCV i drewniane charakteryzują się bardzo dużą szczelnością. Standardowo w skrzydłach rozwierno-uchylnych stosujemy mikrowentylację, która zapewnia przepływ powietrza przy lekko uchylonym skrzydle. W niektórych jednak systuacjach wygodniej jest zastosować nawiewnik. W celu doprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczenia polecamy nawiewniki firmy Ventair oraz Aereco (wentylacja higrosterowana), których głównym celem jest prawidłowa wentylacja przy szczelnie zamkniętych oknach.

NAWIEWNIK VENTAIR

 Nawiewniki powietrza VENTAIR® stanowią elementy systemu wentylacyjnego zapewniające właściwy napływ świeżego powietrza do pomieszczeń. Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną. Posiadają samoczynnie działający regulator przepływu (reagujący na różnicę ciśnień), dzięki któremu ilość nawiewanego powietrza jest stała, niezależna od warunków atmosferycznych (wiatr, zimno). Nawiewniki te posiadają dodatkowo możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu do zamknięcia włącznie. Należą one do grupy nawiewników szczelinowych montowanych w górnych, poziomych profilach konstrukcyjnych okna. Składają się z dwóch elementów - czerpni powietrza (1) (zobacz rysunek) montowanej na zewnątrz oraz regulatora (2) (zobacz rysunek) montowanego po wewnętrznej stronie okna. Elementy te połączone są szczeliną (3) wykonaną w profilach okna, umożliwiającą przepływ powietrza.

Samoczynny (automatyczny) regulator przepływu umiejscowiony jest w czerpni powietrza. Element sterujący stanowi aerodynamiczny płat aluminiowy (4) "pływający" w strumieniu nawiewanego powietrza. W miarę zwiększania bodźców wymuszających przepływ, płat unosi się wokół jednej krawędzi przymykając przekrój przelotu. Przy zmniejszaniu bodźców płat opada. Realizuje on w ten sposób funkcję proporcjonalnego automatycznego stabilizatora przepływu zapewniając stały strumień niezależnie od warunków zewnętrznych. Czerpnia stanowiąca osłonę przed wnikaniem wody deszczowej wyposażona jest również w siatkę przeciw owadom (5). Regulator wewnętrzny pełni funkcję strumienicy kierującej wlatujące powietrze ukośnie do góry. Umożliwia on również ręczną regulację przepływu dzięki zastosowaniu uchylnej klapki (6). Regulacja ta może być realizowana bezpośrednio pokrętłem mechanizmu napędowego (wersja BS - zobacz rysunek), lub za pośrednictwem sznureczków z obciążnikami (7) (wersja L lub P - zobacz rysunek).

Parametry techniczne (potwierdzone badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej):

Przepływ

nominalny: 25 m3/h Δp 10 Pa

Tłumienie akustyczne:

Nawiewnik zamknięty (infiltracja 5 m3/h): Dnew = 36 dB
Nawiewnik otwarty: Dnew = 34 dB 

Korzyści zastosowania nawiewników VENTAIR®

 • Naturalna i zdrowa wentylacja
 • Wyjątkowo duża energooszczędność: 
  - do 50% energii w stosunku do tradycyjnych rozwiązań 
  - zachowanie dobrych właściwości cieplnych okien 
  - Komfort cieplny 
  - eliminacja przeciągów 
  - obniżenie wartości czynnika HAT 
 • Bezpieczeństwo 
  - spokojny sen przy zamkniętych oknach w ciszy i przy właściwej wentylacji 
  - bardzo wysoka odporność na przenikanie wody opadowej 
 • Komfort użytkowania 
  - samoczynne działanie 
  - możliwość ręcznego sterowania 
  - dobre własności akustyczne 
  - higiena 
  - niezawodność 
  - eliminacja oblodzenia przylg i uszczelek okna


NAWIEWNIK AERECO EMM 707

EMM - nawiewniki higrosterowane. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia. Czujnikiem sterującym jest poliamidowa taśma, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty i minimalny strumień powietrza doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną. Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.

Parametry techniczne (potwierdzone badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej):

Przepływ
nominalny: 35 m3/h Δp 10 Pa

Tłumienie akustyczne:
Nawiewnik zamknięty (infiltracja 5 m3/h): Dnew = 36 dB
Nawiewnik otwarty: Dnew = 33 dB

Szybki kontakt

Siedziba firmy:

ul. Warszawska 16

81-317 Gdynia,

tel.: 58 661 71 73

tel./fax.: 58 558 45 12

e-mail: jabi10@wp.pl